อาจารย์ ภักดี ต่วนศิริ

Phakdee Tuansiri

Study leave

2649

อาจารย์ ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต ( ออกแบบนิเทศศิลป์ ) มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • Photography and Lomography
  • Illustrat
  • Packag Design
  • Computer Graphics
  • Motion Graphics