ดร. มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา

Muhammadsuhaimi Yanya Ph.D.

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประวัติการศึกษา (Education)

  • ปริญญาเอก Economics มหาวิทยาลัย Universiti Utara Malaysia
  • ปริญญาโท Economics มหาวิทยาลัย Aligarh Muslim University (India)
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาที่เชี่ยวชาญ (Area of expertise)

  • เศรษฐศาสตร์
  • การเป็นผู้ประกอบการ
  • การจัดการเชิงกลยุทธ์
test.pdf