นายวีระพงศ์ เรืองสกุล

Veeraphong Raungsakul

ตำแหน่งงาน (Position)

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

ประวัติการศึกษา (Educations)

  • ปวส. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

งานที่รับผิดชอบ (Responsibility)

  • งานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
  • งานบริการอาคารสถานที่