คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

แบบสำรวจปัญหา/ข้อเสนอแนะห้องน้ำ คณะวิทยาการสื่อสาร มอ. ปัตตานี

ข้อมูลการตอบ
(คำถามนี้เป็นข้อบังคับ)
สถานที่
แจ้งปัญหา/ข้อเสนอแนะ
อัพโหลดรูป
นี่คือข้อความช่วยเหลือสำหรับคำถาม
ออกจากแบบสำรวจและลบข้อมูล