ระบบแบบสอบถามออนไลน์ คณะวิทยาการสื่อสาร มอ. ปัตตานี

แบบสอบถามที่แสดงนี้เปิดสำหรับการรับข้อมูล
กรุณาติดต่อ abdul-aziz deramae ( abdul-aziz.d@psu.ac.th ) เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม