Search (ผู้ใช้งานสามารถใช้หัวข้อค้นหาอย่างน้อย 1 หัวข้อ โดยพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา หรือเลือกจากรายการที่กำหนด)
Total 5 items.

ฐานข้อมูลรายงานนักศึกษา

 
IDรหัสชื่อเรื่องประเภทสาขาวิชาสถานที่เก็บ 
 
981ICTP01/2562ระบบจองคิวรับบริการที่ว่าการอำเภอกาบังรายงานโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการA411 ห้องโครงงาน ICT
980ICTP29/2561ระบบจัดการปศุสัตว์อาเภอยะรังรายงานโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการA411 ห้องโครงงาน ICT
979ICTP28/2561ระบบจัดการร้าน Kareemรายงานโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการA411 ห้องโครงงาน ICT
978ICTP01/2562StudentPlanรายงานโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการA411 ห้องโครงงาน ICT
977MDT14/2561การออกแบบกราฟิกสิ่งเเวดล้อมตลาดน้ำยะกัง ขนม100ปีสารนิพนธ์/ศิลปนิพนธ์นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อB101 ห้องโครงงาน(สาขานวัตฯ)