alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

เชิญผู้สนใจสมัครประกวด/แข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรม ม.อ. วิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปี 2562

คณะวิทยาการสื่อสาร กำหนดจัดกิจกรรมงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 โดยมีจัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 6-23 สิงหาคมนี้

alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ฝึกอย่างไรให้เก่งภาษาอังกฤษ : เรียนรู้เทคนิคจากผู้ชิต TOEIC 890 คะแนน"

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ฝึกอย่างไรให้เก่งภาษาอังกฤษ : เรียนรู้เทคนิคจากผู้ชิต TOEIC 890 คะแนน" ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 66B103

alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง ม.อ. กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 โครงการ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง ม.อ. กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 โครงการ