เชิญผู้สนใจสมัครประกวด/แข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรม ม.อ. วิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปี 2562

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 01 ส.ค. 2019 11:49:53
656 ครั้ง

 

ด้วยคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กำหนดจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
ภายใต้หัวข้อ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคมละการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ณ อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา
พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการสร้างสรรค์สื่อ
ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่
การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป  ทั้งนี้ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  สำหรับกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน  สามารถสมัครได้ทางระบบออนไลน์

กิจกรรมและการประกวดแข่งขัน มีจำนวน  10 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรม "นิทรรศการหลักสูตร"   
; ให้บริการแนะแนวการศึกษา
รู้ลึก รู้จริง ข้อมูลคณะวิทยาการสื่อสาร
พร้อมร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึก

6. การประกวด/แข่งขันออกแบบเว็บไซต์
รายละเอียดกิจกรรม                                                                                      

2. กิจกรรม “วาดภาพเหมือน”
; ให้บริการวาดภาพสวยในแบบของคุณ
โดย สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ

7. การประกวด/แข่งขันนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน
รายละเอียดกิจกรรม                                

3. กิจกรรม "Say Hi Style ICT"
 ; ให้บริการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ โชว์ผลงานนักศึกษา แนะนำอุปกรณ์ไอทีและร่วมสนุกกิจกรรมกับชาว IT
โดย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ

8. การประกวด/แข่งขัน CommSci PSU eSport 2019 (ROV)
รายละเอียดกิจกรรม 

4. กิจกรรมฉายหนังสั้น "โครงการขัดกันฉันท์มิตร"  โดย สาขานิเทศศาสตร์

9. การประกวด/แข่งขันอ่านข่าวโทรทัศน์
รายละเอียดกิจกรรม 

5. การประกวด/แข่งขันการตอบปัญหา IT
รายละเอียดกิจกรรม 

10. การประกวด/แข่งขันวาดภาพระบายสี
รายละเอียดกิจกรรม 

เงื่อนไขพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1-3
ในการประกวด/แข่งขันออกแบบเว็บไซต์ จะได้รับโค้วต้าเข้าศึกษาต่อ
ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ ในปีการศึกษา 2563

หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม งาน ม.อ. วิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร ปี 2562 ดาวน์โหลด

กำหนดการกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562  ดาวน์โหลด
 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ได้ที่   shorturl.at/koAJY

ยกเว้น  การประกวด/แข่งขัน CommSci PSU eSport 2019 สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่  shorturl.at/gGHNO

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานกิจกรรม เบอร์โทร 0-7334-9692 และ 0864981495

โพสต์เมื่อ: 01 ส.ค. 2019 11:49:53
ปรับปรุงเมื่อ: 23 ส.ค. 2019 09:57:31
ปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ