ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธํิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 08 ก.ค. 2019 09:54:50
73 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธํิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
*****************************************************************************************************
ประกาศรายชื่อ
****************************************************************************************************

โพสต์เมื่อ: 08 ก.ค. 2019 09:54:50
ปรับปรุงเมื่อ: 08 ก.ค. 2019 09:54:50
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ