กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ Progress Test โปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2561

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 22 ก.พ. 2019 09:00:10
83 ครั้ง

คณะฯจะมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ Progress Test โปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2561
โดย ดร.มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา
ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 17.00 - 19.00 น. 
ณ ห้อง 66B310 (ห้อง 100) คณะวิทยาการสื่อสาร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/oKwTG8

หมายเหตุ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะมีสิทธิ์เข้าสอบ Progress Test โปรแกรม Tell Me More ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
โดยนักศึกษาต้องมีจำนวนชั่วโมงการใช้ Tell Me More ไม่ต่ำกว่า 25 ชั่วโมง

โพสต์เมื่อ: 22 ก.พ. 2019 09:00:10
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ก.พ. 2019 10:33:53
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร