ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนภาษาจีน ณ ไต้หวัน ประจำปี 2019 Huayu Enrichment Scholarship (HES)

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 18 ก.พ. 2019 14:38:48
167 ครั้ง

กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนภาษาจีน ณ ไต้หวัน ประจำปี 2019 Huayu Enrichment Scholarship (HES) สำหรับนักศึกษาไทย เพื่อไปศึกษาภาษาจีน โดยมีระยะเวลา 4 ระยะ คือ 
3 / 6 / 9 และ 12 เดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน จะสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 25,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ต่อ เดือน (เงินไทยประมาณ 25,125 บาท) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2019

ขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สมัครกับทางศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยที่ไต้หวัน
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมเอกสารการสมัครของแต่ละศูนย์ภาษาฯเพื่อนำมายื่นพร้อมกับเอกสารสมัครทุน

เอกสารสำหรับการสมัครทุน
(1) แบบฟอร์มการสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วทั้งหมด
(2) สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
(3) สำเนาการศึกษาขั้นสูงสุดและสำเนาใบรับรองผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษหรือจีน)
(4) หลักฐานเอกสารการสมัครกับทางศูนย์ภาษาฯที่ไต้หวัน อาทิ สำเนาเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร แบบฟอร์มการสมัคร เอกสารแจ้งหรืออีเมลจากทางศูนย์ภาษาฯที่แจ้งยืนยันการสมัคร อย่างน้อย 1 ฉบับ
(5) จดหมายรับรอง 2 ฉบับ จากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน (จดหมายรับรองต้องเซ็นและปิดใส่ซอง)
(6) เอกสารรับรองทักษะทางด้านภาษา
– สำหรับผู้สมัครเรียนภาษา 9-12 เดือน : จะต้องใช้ประกาศนียบัตรรับรองทักษะทางด้านภาษาจีน “Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL)” ระดับ 3 (Level 3) หรือมากกว่า
– สำหรับผู้สมัครเรียนภาษา 2-6 เดือน : สามารถใช้ประกาศนียบัตรรับรองทักษะทางด้านภาษาจีน “Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL)” ระดับ 2 (Level 2) หรือมากกว่า หรือสามารถใช้ผลคะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL score 500 หรือผลคะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษอื่นๆ
*** ไม่สามารถใช้ผลสอบ HSK ในการยื่นสมัคร ***

- ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารทุน
รายละเอียดทุนและแบบฟอร์มการสมัครทุน
https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2642.html

รายชื่อศูนย์ภาษา:
https://english.moe.gov.tw/cp-23-17677-b4bb4-1.html

- จัดส่งเอกสารการสมัครทุนมาได้ที่ :
Educational Division
Taipei Economic and Cultural Office in Thailand
20th Fl., Empire Tower, 1 South Sathorn Road, Bangkok 10120

โพสต์เมื่อ: 18 ก.พ. 2019 14:38:48
ปรับปรุงเมื่อ: 20 ก.พ. 2019 09:33:13
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร