ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา International Cooperation and Development Fund (ICDF) ประจำปี 2019

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 18 ก.พ. 2019 13:54:29
76 ครั้ง

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา International Cooperation and Development Fund (ICDF) ประจำปี 2019 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับศึกษาในระดับ ปริญญาตรี / ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยจะสนับสนุนค่าจ่ายต่างๆ ดังนี้                    

(1) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
(2) ค่าหอพัก 
(3) ค่าเทอม 
(4) ค่าประกันสังคม 
(5) ค่าหนังสือ 
(6) ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ปริญญาตรี 12,000 ดอลลาร์ไต้หวัน / เดือน, ระดับ ปริญญาโท 15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน/ เดือน, และระดับ ปริญญาเอก 17,000 ดอลลาร์ไต้หวัน/ เดือน)

ผู้สนใจและสามารถสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://web.icdf.org.tw/ICDF_TSP/WelcomeStart.aspx 
และส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยัง สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (แผนกทุน ICDF)
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

เอกสารเพิ่มเติม คลิก

โพสต์เมื่อ: 18 ก.พ. 2019 13:54:29
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ก.พ. 2019 14:36:34
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร