ประกาศกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 11 ม.ค. 2019 14:13:15
1,183 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษา
ในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบ
*****************************************************************************
1. ประกาศรายชื่อ
2. ในรายงานตรวจสอบสุขภาพ
*****************************************************************************
 

โพสต์เมื่อ: 11 ม.ค. 2019 14:13:15
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ม.ค. 2019 11:21:36
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ