ประกาศกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2562

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 03 ม.ค. 2019 08:58:56
318 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสารขอประกาศกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ตามโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร  ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบ
************************************************************
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
************************************************************
สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น 
ณ ห้ดงประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ชั้น 3 คณะวิทยาการสื่อสาร
 

โพสต์เมื่อ: 03 ม.ค. 2019 08:58:56
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ม.ค. 2019 11:22:09
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ