ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ UBD-FPT Global Center เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 20 ธ.ค. 2018 08:44:18
117 ครั้ง

Universiti Brunei Darussalam ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจ
ที่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี จำนวน 2 โปรแกรม ดังนี้
1. Professional Communications in English
2. Intensive English Proficiency Course

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ UBD-FPT Global Center เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามวันและเวลาที่แนบ ทั้งนี้ทุนดังกล่าวเป็นทุนสนับสนุนจาก The Government of Brunei Darussalam เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ที่สนใจในภูมิภาคอาเซียน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงทาง https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/ ภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

โพสต์เมื่อ: 20 ธ.ค. 2018 08:44:18
ปรับปรุงเมื่อ: 02 ม.ค. 2019 14:40:44
ปรับปรุงโดย: