ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 1081

โดย แก่นจันทร์ มูสิกธรรม 12 ธ.ค. 2018 09:31:25
179 ครั้ง

ตามที่คณะวิทยาการสื่อสารได้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 1081 ไปแล้วนั้น บัดนี้การสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกดังมีรายละเอียดตามไฟล์

โพสต์เมื่อ: 12 ธ.ค. 2018 09:31:25
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ธ.ค. 2018 09:31:25
ปรับปรุงโดย: แก่นจันทร์ มูสิกธรรม