แจ้งปิดวิชา 746-101 และ 746-105

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 10 ส.ค. 2018 15:17:54
437 ครั้ง

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยการคอมพิวเตอร์ แจ้งการเปิด
วิชา 746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และ วิชา 746-105 
คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 
เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย จึงขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงเรียน
หรือตกค้างในรายวิชาดังกล่าวลงเรียนให้เรียบร้อย
------------------------------------------------------------------
เอกสารแจ้ง
-----------------------------------------------------------------

โพสต์เมื่อ: 10 ส.ค. 2018 15:17:54
ปรับปรุงเมื่อ: 10 ส.ค. 2018 15:17:54
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ