ประกาศรายชื่อโครงการเสริมสร้างและค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมไปสู่ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โดย กิตติศักดิ์ ประชุมทอง 17 ก.ค. 2018 18:10:14
305 ครั้ง

โครงการปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม (Pattani Heritage City) ม.อ.ปัตตานี 
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมไปสู่ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องกลางชล ชั้น 8 โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี 

คลิ๊กดูรายชื่อ

คลิ๊กดูกำหนดการ


 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วม 
ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่คุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง
โทรศัพท์ 084-2137711 หรือ Kittisak.p@psu.ac.th


 

โพสต์เมื่อ: 17 ก.ค. 2018 18:10:14
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ก.ค. 2018 18:10:14
ปรับปรุงโดย: กิตติศักดิ์ ประชุมทอง