ประกาศรายชื่อผู้เข้าโครงการ "เสริมศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนด้วยการสื่อสารการตลาดออนไลน์"

โดย กิตติศักดิ์ ประชุมทอง 16 ก.ค. 2018 16:51:38
326 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสารขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการ "เสริมศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนด้วยการสื่อสารการตลาดออนไลน์"

วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร

 

ประกาศรายชื่อ และกำหนดการ :

  1. ประกาศรายชื่อ<<คลิก>>

  2. กำหนดการ<<คลิก>>

 

สถานที่อบรม:

ห้องบรรยาย  (A310) ชั้น 3 คณะวิทยาการสื่อสาร (มีลิฟท์ให้บริการ อยู่ใต้อาคาร)

ลงทะเบียนวันอบรม  >> บริเวณชั้น 3 คณะวิทยาการสื่อสาร

 

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันอบรม:

1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน

(ในวันรับลงทะเบียน จะใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

เพื่อรับ login PSU Passport สำหรับเข้าใช้อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย)

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:

  • เอกสารประกอบการอบรม
  • วุฒิบัตร  

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อและแจ้งยืนยันการเข้าร่วม
หรือแจ้งรายชื่อผู้ร่วมแทนภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
โทร.073-349692 หรือ 
https://line.me/R/ti/g/7m74TA4KG8 

 

โพสต์เมื่อ: 16 ก.ค. 2018 16:51:38
ปรับปรุงเมื่อ: 23 ก.ค. 2018 13:09:54
ปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ