ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile application)”

โดย อรทัย จารุวิเศษ 12 ก.ค. 2018 15:47:50
243 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสารขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 1 หลักสูตร คือ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile application)”

วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร

 

ประกาศรายชื่อ และกำหนดการ :

 1. ประกาศรายชื่อ<<คลิก>>

 2. กำหนดการ<<คลิก>>

 

สถานที่อบรม:

ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 2 (A402) ชั้น 4 คณะวิทยาการสื่อสาร (มีลิฟท์ให้บริการ อยู่ใต้อาคาร)

ลงทะเบียนวันอบรม  >> บริเวณชั้น 4 คณะวิทยาการสื่อสาร

 

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันอบรม:

1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน

(ในวันรับลงทะเบียน จะใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

เพื่อรับ login PSU Passport สำหรับเข้าใช้อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย)

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:

 • เอกสารประกอบการอบรม
 • วุฒิบัตร  
 • ใบเสร็จรับเงิน 
  • ใบเสร็จรับเงินส่วนใหญ่ จะออกในนามชื่อผู้เข้าอบรม 
  • สำหรับผู้เข้าอบรมท่านใด ต้องการให้ออกใบเสร็จในนามหน่วยงาน 
  • โปรดแจ้งผ่านทาง E-mail oratai.c@psu.ac.th ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 
  • **ยกเว้นหน่วยงานที่ติดต่อมาแล้วนะคะ

 

โพสต์เมื่อ: 12 ก.ค. 2018 15:47:50
ปรับปรุงเมื่อ: 20 ก.ค. 2018 14:42:49
ปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ