เปิดรับสมัครผู้ประกอบ/ธุรกิจชุมชนในจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบสร้างสรรค์ (การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์)

โดย กิตติศักดิ์ ประชุมทอง 06 ก.ค. 2018 11:35:52
605 ครั้ง
                               
 โครงการปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม (Pattani Heritage City) ม.อ.ปัตตานี 
 เปิดรับสมัครผู้ประกอบ/ธุรกิจชุมชนในจังหวัดปัตตานี
 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบสร้างสรรค์  (การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์)
 ดังนี้

1.โครงการต่อยอดภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดพัทลุง ***** ปิดรับสมัครวันที่ 26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อ 31 ก.ค.61****

2.โครงการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 2 ครั้ง (จะต้องเข้าร่วมอบรมต่อเนื่องทั้ง 2 ครั้ง)
ครั้งที่ 1 วันที่ 6-7 กันยายน 2561 
ครั้งที่ 2 วันที่ 27-28 กันยายน 2561   

3.โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการขายผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs
เดือนตุลาคม 2561  (วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

4.โครงการเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
เดือนพฤศจิกายน 2561 (วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ/ธุรกิจชุมชนในจังหวัดปัตตานี

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้หลายกิจกรรม ตามวันและเวลาข้างต้น
ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์กลุ่มผู้ประกอบการสามารถส่งผู้เข้าได้ร่วมได้เพียงกลุ่มละ 3 คน


 

   
   

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
-ได้รับเอกสารประกอบการอบรม
-

   

ด่วน!! 

โครงการต่อยอดภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดพัทลุง
***** ปิดรับสมัครวันที่ 26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อ 31 ก.ค.61 *******

   
 

 

 

 

 

ปิดรับสมัครภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

ช่องทางแบบตอบรับ

1.ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วม <<คลิก>>

2.แบบตอบรับออนไลน์<<คลิก>>

กำหนดการโครงการเสริมสร้างและค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมไปสู่ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตาานี
<<คลิก>>

ส่งแบบตอบรับกลับมาที่ Kittisak.p@psu.ac.th 

หรือสแกน  เพื่อส่งแบบตอบรับที่

 

โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้สนใจในการเข้าร่วมโครงการ
กรณี มีผู้สนใจเข้าร่วมเกินจำนวนที่กำหนด โดยโครงการฯ จะดำเนินการพิจารณา 

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 
ผ่านทาง www.comm-sci.pn.psu.ac.th

 

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง
โทรศัพท์ 073-349692 E-mail kittisak.p@psu.ac.th

 
   
     
โพสต์เมื่อ: 06 ก.ค. 2018 11:35:52
ปรับปรุงเมื่อ: 26 ก.ค. 2018 13:44:49
ปรับปรุงโดย: กิตติศักดิ์ ประชุมทอง