รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Sharing Is Learning โดยทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษาม.สงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี กับ Banking University of Ho Chi Minh (BUH) ประเทศเวียดนาม

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 25 มิ.ย. 2018 09:05:06
136 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา จำนวน 1 ราย เข้าร่วมกิจกรรม Sharing Is Learning โดยทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษาม.สงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี
กับ Banking University of Ho Chi Minh (BUH) ประเทศเวียดนาม ณ ม.สงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี และ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 16-19 ก.ค. 2561
ซึ่งมีค่าเข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 บาท

ผู้สนใจสามารถส่งแบบสมัครและแบบยินยอมเข้าร่วมโครงการจากผู้ปกครอง คลิก
ด้ที่พี่แอ๋ม สุชาวดี ประสพเนตร งานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 2561

โพสต์เมื่อ: 25 มิ.ย. 2018 09:05:06
ปรับปรุงเมื่อ: 28 มิ.ย. 2018 08:57:35
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร