ยกเลิกกำหนดจัดโครงการการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา

โดย อรทัย จารุวิเศษ 11 มิ.ย. 2018 09:17:44
287 ครั้ง

ตามที่คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดจัดโครงการการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา

ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561 นั้น

เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเข้าอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

คณะฯ จึงขอยกเลิกกำหนดจัดโครงการดังกล่าว 

<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

โพสต์เมื่อ: 11 มิ.ย. 2018 09:17:44
ปรับปรุงเมื่อ: 11 มิ.ย. 2018 09:17:44
ปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ