ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอหลักสูตร UMAP Program A&B 2018-2 (spring 2019)

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 08 มิ.ย. 2018 16:41:03
341 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์!!!!!

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอหลักสูตร UMAP Program A&B 2018-2 (spring 2019) โดยได้จัดส่ง Outline of Proposal for Program A&B และ Timeline for Program A&B 2018
ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสาร ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://umap.org/programs/#program-a โดย

- โปรแกรม A เป็น Multilateral exchange program และ

- โปรแกรม B เป็น Bilateral student exchange

ซึ่งคณะ/หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยนในโครงการฯจะต้องยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

และใช้ระบบ UMAP Credit Transfer Scheme (UCTS) ในการโอนหน่วยกิต

ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Outline of Proposal for Program A&B ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.interaffairs.psu.ac.th และจัดส่งมายังพี่แอ๋ม สุชาวดี ประสพเนตร งานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เพื่อดำเนินการต่อไป

โพสต์เมื่อ: 08 มิ.ย. 2018 16:41:03
ปรับปรุงเมื่อ: 08 มิ.ย. 2018 16:41:03
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร