ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN - Korea Youth Network Workshop 2018

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 08 มิ.ย. 2018 16:23:10
273 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์จ้าา !!!!!

สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN - Korea Youth Network Workshop 2018 ระหว่างวันที่ 2 -12 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และกรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ภายใต้หัวข้อ "ASEAN and Korea Youth as Drivers of Global Digitalization" โดยมีศูนย์อาเซียน - เกาหลี (ASEAN-Korea Centre) เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนอาเซียน - เกาหลี

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนของแต่ละประเทศ

โดย AUN จะคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทย (นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย) จำนวน 2 ราย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำหรับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกฝ่ายผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าเดินทางในกรุงโซล และกรุงมะนิลา
ค่าเดินทางอื่นๆ ค่าอาหาร ค่าอบรม และค่าบัตรผ่านประตูเพื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ

นักศึกษาผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงโดย ส่ง Application Form และ Consent Form ไปที่กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ ผ่านทาง Email: asean06@mfa.go.th ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.
และกรุณาสำเนาแจ้งงานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ที่ Email: psu-international@psu.ac.th เพื่อทราบด้วย

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 203 5000 ต่อ 14343 และดาวน์โหลด Application Form และ Consent Form ได้ที่ http://interaffairs.psu.ac.th/

โพสต์เมื่อ: 08 มิ.ย. 2018 16:23:10
ปรับปรุงเมื่อ: 08 มิ.ย. 2018 16:30:27
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร