การเตรียมตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 15 พ.ค. 2018 15:11:43
478 ครั้ง

ขอให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ศึกษารายละเอียดการเตียมตัวได้ตามเอกสารแนบ
โดยให้ดำเนินการศึกษาข้อมูลตามเอกสารแนบและดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้
1. ประกาศการเตรียมตัวนักศึกษาใหม่
2. เว็บไซต์งานทะเบียนวิทยาเขตปัตตานี เพื่อติดตามข้อมูล และ ดำเนินการตามประกาศเตรียมตัวนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพื่เติมได้ที่
1. งานทะเบียน มอ.วิทยาเขตปัตตานี  โทร 073-313-174 
2. คุณทวีศักดิ  หมานเม๊าะ งานบริการนักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร 073-349-692 

โพสต์เมื่อ: 15 พ.ค. 2018 15:11:43
ปรับปรุงเมื่อ: 15 พ.ค. 2018 15:25:01
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ