ประกาศรายชื่อผู้ชนะ กิจกรรม The 3rd CommSci Crossword Championship 2018

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 15 พ.ค. 2018 11:28:59
253 ครั้ง

ตามที่คณะวิทยาการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรม The 3rd CommSci Crossword Championship 2018 ผู้ชนะการแข่งขัน โดยแบ่งเป็นประเภททีมและประเภทบุคคล ประเภททีมและประเภทบุคคล ประเภทละ 3 รางวัล ดังนี้

ประเภททีม

ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท ได้แก่

1. นางสาวนางสาวธมนวรรณ แสงศิลา ชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์

2. นางสาวชลดา นวลจันทร์  ชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

1. นางสาวณัฐวดี รัตนอุบล ชั้นปีที่ 4 สาขานิเทศศาสตร์

2. Ms. Sokchea Heng ชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 600 บาท ได้แก่

1. นายพงศ์เทพ บุญญเลสนิรันดร์ ชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์

2. นางสาวฮาลีเมาะห์ สาแม ชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์

ประเภทบุคคล

ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท ได้แก่ Ms. Sokchea Heng ชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 700 บาท ได้แก่ นายพงศ์เทพ บุญญเลสนิรันดร์ ชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท ได้แก่ นายลูฒร์ ยะภา ชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์


ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะคะ ส่วนน้องๆที่ไม่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ที่เข้าร่วมการแข่งขันให้มารับเกียรติบัตรที่พี่แอ๋ม งานวิเทศสัมพันธ์นะคะ

น้องๆคนใดที่มีความสนใจ สามารถยืมชุดอุปกรณ์ Crossword ได้ที่พี่แอ๋ม ทุกวันในเวลาทำการค่ะ

แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ

โพสต์เมื่อ: 15 พ.ค. 2018 11:28:59
ปรับปรุงเมื่อ: 22 พ.ค. 2018 15:21:29
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร