University of Jamber (UJ) ประเทศอินโดนีเซีย ขอเชิญนักศึกษาระดับ ป.ตรี จำนวน 1 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The University of Jamber 4th International Cultural Camp (UJICC 2018)"

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 15 พ.ค. 2018 09:59:50
186 ครั้ง

University of Jamber (UJ) ประเทศอินโดนีเซีย ขอเชิญนักศึกษาระดับ ป.ตรี จำนวน 1 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The University of Jamber 4th International Cultural Camp (UJICC 2018)"
ในระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2561

ทาง UJ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พักและค่าอาหารสำหรับผู้ร่วมโครงการฯ ส่วนค่าตั่วเครื่องบินนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารดังนี้ 
1. Registration Form
2. Transcript
3. Portfolio

ที่พี่แอ๋ม สุชาวดี ประสพเนตร งานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

โพสต์เมื่อ: 15 พ.ค. 2018 09:59:50
ปรับปรุงเมื่อ: 22 พ.ค. 2018 13:57:28
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร