ขอเชิญชวนนักศึกษา นักวิชาการ หรือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ the 3rd ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS3)

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 15 พ.ค. 2018 09:34:44
145 ครั้ง

Asia-Europe Foundation (ASEF) ขอเชิญชวนนักศึกษา นักวิชาการ หรือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ the 3rd ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS3) ภายใต้หัวข้อ “Ethical Leadership"
ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2561 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะนำผลที่ได้จากโครงการฯเข้าหารือในที่ประชุม 12th ASEM Summit (ASEM12) ซึ่งมีกำหนดจัดต่อเนื่องกัน รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏในเอกสาร

การสนับสนุน ผู้จัดจะสนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และไม่มีค่าลงทะเบียนใดๆ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefyls3_applicationform หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 พฤษภาคม 25561

โพสต์เมื่อ: 15 พ.ค. 2018 09:34:44
ปรับปรุงเมื่อ: 15 พ.ค. 2018 09:34:44
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร