ยกเลิกกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Line Sticker วาดได้ ขายจริง"

โดย อรทัย จารุวิเศษ 17 เม.ย. 2018 11:16:04
341 ครั้ง

ตามที่คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Line Sticker วาดได้ ขายจริง"

ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 นั้น

เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเข้าอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

คณะฯ จึงขอยกเลิกกำหนดจัดโครงการดังกล่าว 

และจะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนของผู้ที่ชำระเงินแล้ว ภายในวนที่ 30 เมษายน 2561

<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

โพสต์เมื่อ: 17 เม.ย. 2018 11:16:04
ปรับปรุงเมื่อ: 17 เม.ย. 2018 16:59:52
ปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ