ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม "ออกแบบสร้างสรรค์ Infographic อย่างมืออาชีพ”

โดย อรทัย จารุวิเศษ 17 เม.ย. 2018 11:03:08
330 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสารขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 1 หลักสูตร คือ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ออกแบบสร้างสรรค์ Infographic อย่างมืออาชีพ”

วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 

 

ประกาศรายชื่อ และกำหนดการ :

 

1. ประกาศรายชื่อ<<คลิก>>

2. กำหนดการ<<คลิก>>

 

 

 

 

 

สถานที่อบรม:

ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 2 (A402) ชั้น 4 คณะวิทยาการสื่อสาร (มีลิฟท์ให้บริการ อยู่ใต้อาคาร)

ลงทะเบียนวันอบรม  >> บริเวณชั้น 4 คณะวิทยาการสื่อสาร

 

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันอบรม:

1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน

(ในวันรับลงทะเบียน จะใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับ login PSU Passport สำหรับเข้าใช้อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย)

2. สรุปเนื้อหาที่ใช้ออกแบบอินโฟกราฟิก เช่น ข้อมูลประชาสัมพันธ์องค์กร งานวิจัย เนื้อหาการเรียนการสอน ฯลฯ

(เป็นไฟล์หรือกระดาษ ตามสะดวก)

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:

  • เอกสารประกอบการอบรม
  • วุฒิบัตร  
  • ใบเสร็จรับเงิน  (ใบเสร็จรับเงินส่วนใหญ่ จะออกในนามชื่อผู้เข้าอบรม สำหรับผู้เข้าอบรมท่านใด ต้องการให้ออกใบเสร็จในนามหน่วยงาน โปรดแจ้งผ่านทาง E-mail oratai.c@psu.ac.th ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561)**ยกเว้นหน่วยงานที่ติดต่อมาแล้วนะคะ

 

โพสต์เมื่อ: 17 เม.ย. 2018 11:03:08
ปรับปรุงเมื่อ: 01 พ.ค. 2018 09:54:50
ปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ