แจ้งรายชื่อกลุ่มผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน

โดย กิตติศักดิ์ ประชุมทอง 06 มี.ค. 2018 16:44:05
517 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ขอแจ้งรายชื่อกลุ่มผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน

วันที่ 16-18 มีนาคม 2561
ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

                                 กำหนดการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง / คุณอรทัย จารุวิเศษ
โทรศัพท์ 073-349692
E-mail Kittisak.p@psu.ac.th / Oratai.c@psu.ac.th

โพสต์เมื่อ: 06 มี.ค. 2018 16:44:05
ปรับปรุงเมื่อ: 06 มี.ค. 2018 16:46:48
ปรับปรุงโดย: กิตติศักดิ์ ประชุมทอง