ขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมโครงการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน

โดย กิตติศักดิ์ ประชุมทอง 22 ก.พ. 2018 16:32:13
1,418 ครั้ง
คณะวิทยาการสื่อสารกำหนดจัดโครงการอบรมประจำปี 2561

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานี
เข้าร่วม
โครงการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน
วันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี จำนวน 20 กลุ่ม (40 คน)
<<<สมัครด่วนภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561>>>

   

 

 

 

 

ปิดรับสมัครภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วม <<คลิก>>

รายละเอียดโครงการ   << คลิก

กำหนดการ << คลิก

ส่งแบบตอบรับกลับมาที่ Kittisak.p@psu.ac.th หรือ Oratai.c@psu.ac.th 

หรือสแกน  เพื่อส่งแบบตอบรับเข้าร่วม

------อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย------------------

คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้สนใจในการเข้าร่วมโครงการ
กรณี มีผู้สนใจเข้าร่วมเกินจำนวนที่กำหนด โดยคณะฯ จะดำเนินการพิจารณา 

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 
ผ่านทาง www.comm-sci.pn.psu.ac.th

 
 
   
     
โพสต์เมื่อ: 22 ก.พ. 2018 16:32:13
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ก.พ. 2018 16:37:53
ปรับปรุงโดย: กิตติศักดิ์ ประชุมทอง