รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ณ Guangdong University of Technology (GDUT) และ iangxi Normal University (JXNU)

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 13 ก.พ. 2018 09:02:17
371 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกคณะ/ วิทยาเขต ทุกระดับ ทุกชั้นปี ที่มีความกล้าแสดงออก หรือมีความสามารถด้านการแสดง ดนตรี ด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1. Guangdong University of Technology (GDUT) เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2561
2. Jiangxi Normal University (JXNU) เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี ระหว่างวันที่ 3-16 มิถุนายน 2561

ค่าใช้จ่าย
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบ ดังนี้
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ - กวางเจา ประมาณ 19,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,000 บาท
สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน

โดยมหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ ในวันที่ 2 เมษายน 2561

นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
และส่งเอกสารการสมัครได้ที่พี่แอ๋ม สุชาวดี ประสพเนตร งานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์เมื่อ: 13 ก.พ. 2018 09:02:17
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ก.พ. 2018 08:55:49
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร