ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณฯ โครงการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาในคณะวิทบยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2561

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 12 ก.พ. 2018 08:58:18
858 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณฯ โครงการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาในคณะวิทบยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2561
โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เตรียมหลักฐานในการสอบสัมภาษณ์ให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดในประกาศ
*****************************************************************************************************
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. ใบรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย 

โพสต์เมื่อ: 12 ก.พ. 2018 08:58:18
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ก.พ. 2018 08:58:18
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ