ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าอบรมประจำปี 2561 จำนวน 4 หลักสูตร

โดย อรทัย จารุวิเศษ 08 ก.พ. 2018 11:12:27
2,190 ครั้ง

 

คณะวิทยาการสื่อสารกำหนดจัดโครงการอบรมประจำปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
     

 

 

  ปฏิทินอบรม ประจำปี 2561
 1. หนังสือประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคคลทั่วไป <<คลิก>>
 2. หนังสือประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคลากร ม.อ. <<คลิก>>
 3. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ <<คลิก>>
 4. สำเนาหนังสือขออนุมัติการเข้าร่วมการอบรม <<คลิก>>
   
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Line Sticker วาดได้ ขายจริง

 1. รายละเอียดโครงการ
 2. กำหนดการ <<คลิก>>
 3. รายละเอียดหลักสูตร  <<คลิก>>
   
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ออกแบบสร้างสรรค์ Infographic อย่างมืออาชีพ"

 1. รายละเอียดโครงการ
 2. กำหนดการ <<คลิก>>
 3. รายละเอียดหลักสูตร  <<คลิก>>
   
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์ สำหรับครูมัธยมศึกษา

 1. รายละเอียดโครงการ
 2. กำหนดการ <<คลิก>>
 3. รายละเอียดหลักสูตร  <<คลิก>>
   
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile application)

 1. รายละเอียดโครงการ
 2. กำหนดการ <<คลิก>>
 3. รายละเอียดหลักสูตร  <<คลิก>>
     
     

สมัครออนไลน์ได้ที่ <<คลิก>>

 
 
     
 

 

โพสต์เมื่อ: 08 ก.พ. 2018 11:12:27
ปรับปรุงเมื่อ: 27 ก.พ. 2018 11:06:10
ปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ