ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่ประเทศเบลเยี่ยมและประเทศเยอรมนี ประจำปี 61 จำนวน 2 ทุน

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 08 ก.พ. 2018 11:05:43
388 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างเอเชีย-ยุโรป เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่ประเทศเบลเยี่ยมและประเทศเยอรมนี ประจำปี 61 จำนวน 2 ทุน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายให้คนละ 60,000 บาท ระยะเวลาการฝึกงานเริ่มตั้งแต่ เดือน ส.ค. (2-6 เดือน) โดยมหาวิทยาลัยสามารถเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อจัดส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ จำนวน 4 ราย เป็นผู้สมัครหลัก 2 ราย (เดินทางไปเยอรมัน 1 ราย และเบลเยี่ยม 1 ราย) และผู้สมัครสำรอง 2 ราย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนักศึกษาที่มีสัญญาชาติไทย ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือปริญญาโทชั้นปีที่ 2
  2. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในระดับปริญญาตรี และ 3.0 ในปริญญาโทชั้นปีที่ 2 (นับถึงวันสมัคร)
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี (รายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัคร)
  4. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถแปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ
  5. สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ
  6. คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดกำหนด

ระยะเวลาในการฝึกงาน 2-6 เดือน (กำหนดเดินทางตั้งแต่สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://inter.mua.go.th/asem-wpp-thailand และ goo.gl/mvxbku และผู้ติดต่อประสานงานของ สกอ. ได้ที่ โทร 0 2610 5393 Email: asem.wpp.thailand@gmail.com (คุณศิริพร วิริยะอัครเดชา)

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

 

โพสต์เมื่อ: 08 ก.พ. 2018 11:05:43
ปรับปรุงเมื่อ: 08 ก.พ. 2018 11:14:49
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร