ประชาสัมพันธ์ โครงการ Summer School at Okayama University 2018 “SETOUCHI - Its Natural Environment and Society” Advancing the Sustainable Development Goals (SDGs)

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 08 ก.พ. 2018 10:24:05
340 ครั้ง

สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ประชาสัมพันธ์ โครงการ Summer School at Okayama University 2018 “SETOUCHI - Its Natural Environment and Society” Advancing the Sustainable Development Goals (SDGs) ระหว่างวันที่ 1-14 กรกฎาคม 2561 ณ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น 
ค่าเข้าร่วมโครงการ 108,000 JPY (ประมาณ 30,950 บาท) เป็นค่าสมัคร ค่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา (Field Trips) และค่าโรงแรม 1 คืนในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ Kurashiki Station Hotel

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ JASSO กำหนดสามารถขอรับทุน (จำนวนจำกัด) จาก JASSO จำนวน 80,000JPY (ประมาณ 22,920 บาท) ได้

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร และหน่วยกิต จำนวน 3 หน่วยกิต 
จาก Center for Global Partners and Education, Okayama University

รายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม คลิก
ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ https://v3.apollon.nta.co.jp/OkayamaCAMPUS/ 
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

โพสต์เมื่อ: 08 ก.พ. 2018 10:24:05
ปรับปรุงเมื่อ: 08 ก.พ. 2018 10:32:16
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร