รับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 10 ม.ค. 2018 09:18:25
273 ครั้ง

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
 และ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ (สาขาวิชาเป็นไปตามที่
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับทุน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560
(กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) 

นักศึกษาที่สนใจให้ศึกษารายละเอียดในประกาศและส่งเอกสารการสมัครได้ที่
คุณทวีศักดิ์ (พี่เค) ภายในวันจันทร์ที่ 15 มกราคา 2561 ณ สำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร
ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร

***************************************************************
ประกาศรับสมัคร
ใบสมัคร

 

โพสต์เมื่อ: 10 ม.ค. 2018 09:18:25
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ม.ค. 2018 16:24:27
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ