กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 08 ม.ค. 2018 10:31:14
373 ครั้ง

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น
ณ ห้องประชุมใหญ่คณะฯ (ห้อง 900) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารแนบ

***********************************************************
กำหนดการโดยละเอียด

************************************************************

1. กล่าวตอนรับนักศึกษาเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษา และชี้แจงข่าวสารด้านวิชาการ
    โดย ผศ.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

2. ชี้แจงรายละเอียดการยื่นคำร้องงานทะเบียนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
    โดย คุณทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ

3. สโมสรนักศึกษาพบประชาชน (ชาว วสส.)
    โดย สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร

4. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแยกตามสาขาวิชา

**************************************************************

โพสต์เมื่อ: 08 ม.ค. 2018 10:31:14
ปรับปรุงเมื่อ: 09 ม.ค. 2018 11:18:29
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ