การลงทะเบียนต่ำกว่าระเบียบของนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 26 ธ.ค. 2017 09:33:12
361 ครั้ง

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 
และมีหน่วยกิตตำกว่าระเบียบกำหนด (นักศึกษาสถานะปกติระเบียบกำหยดให้ลงทะเบียนระหว่าง 22-9 หน่วยกิต)
ให้ลงทะเบียนให้แล้วภายในวันที่ 7 มกราคม 2561 โดยไม่ต้องยื่นคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่าระเบียบ
หากดำเนินการหลังจากวันที่กำหนด นักศึกษาต้องยื่นคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่าระเบียบ 
 

โพสต์เมื่อ: 26 ธ.ค. 2017 09:33:12
ปรับปรุงเมื่อ: 26 ธ.ค. 2017 09:33:12
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ