ประชาสัมพันธ์ทุน UGRAD 2018

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 06 พ.ย. 2017 14:40:09
174 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุน UGRAD 2018

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate Exchange Program หรือ Global UGRAD) ปีการศึกษา 2561" เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา
เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน)

ผู้สนใจให้สมัครออนไลน์ได้ที่ www.fulbrightthai.org และกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ (Online Application) พร้อมอัพโหลดเอกสารสำคัญ
โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ World Learning ได้ที่ https://goo.gl/uz2CkM

ส่งสำเนาใบสมัครพร้อมเอกสารสำคัญ จำนวน 1 ชุด เพื่อดำเนินการส่งให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกต่อไป โดยส่งเอกสารที่
พี่แอ๋ม สุชาวดี ประสพเนตร งานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 23 ธ.ค. 60

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.interaffairs.psu.ac.th/…/Undergraduate-Exchange-…

โพสต์เมื่อ: 06 พ.ย. 2017 14:40:09
ปรับปรุงเมื่อ: 06 พ.ย. 2017 14:41:42
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร