โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 01 พ.ย. 2017 10:21:02
5,779 ครั้ง

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบ

********************************************************************************

     วันที่ 22 ธันวาคม 2560                 รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.comm-sci.pn.psu.ac.th หรือ

     ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561             สมัครด้วยตนเอง ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.comm-sci.pn.psu.ac.th
 

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561               สอบสัมภาษณ์ ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

                                                        เวลา 08.30-15.00 น. รายงานตัวและตรวจสอบหลักฐาน

                                                        เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561              ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์

                                                         www.entrance.psu.ac.th และ www.comm-sci.pn.psu.ac.th

***********************************************************************************

1. ประกาศโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ดูรายละเอียดได้ที่ *****1.1 ประกาศแก้ไขประกาศโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรัในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ประจำปัการศึกษา 2561

2. ระบบรับสมัครออนไลน์ (ปิดระบบ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณทวีศักดิ์  หมานเม๊าะ สำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร 

หมายเลขโทรศัพท์ 073-349-692 

 

แผนการรับนักศึกษาประจำปี 2561

 

โพสต์เมื่อ: 01 พ.ย. 2017 10:21:02
ปรับปรุงเมื่อ: 05 ก.พ. 2018 06:30:40
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ