กำหนดการอบรม IONIC Framework for preparing “ICT Web Application Contest”

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 11 ต.ค. 2017 16:32:52
319 ครั้ง

กำหนดการอบรม IONIC Framework for preparing  “ICT Web Application Contest”

โครงการเสริมหลักสูตรคณะวิทยาการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2560

รายวิชา 871-323 Web programming and web database

รายวิชา 871-313 Design and Object-Oriented Programming

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

13 ตุลาคม 2560

15.00 – 16.00 น.

เตรียม ENV และติดตั้ง ionic

 

16.15 – 18.00 น.

แนะนำการใช้งาน ionic 2 เบื้องต้น

 

19.00 – 20.00 น.

เตรียม ENV และ Config Server

 

20.00 – 22.00 น.

แนะนำการเขียน PHP PDO และ REST API เบื้องต้น

 

14 ตุลาคม 2560

09.00 – 12.00 น.

Workshop ช่วงที่ 1

 

13.30 – 16.00 น.

Workshop ช่วงที่ 2

 

16.00 – 16.30 น.

Publish application และจบการอบรม

 

โพสต์เมื่อ: 11 ต.ค. 2017 16:32:52
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ต.ค. 2017 08:14:12
ปรับปรุงโดย: สุรกิจ ชูเดช