ศิษย์เก่าเราภูมิใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ สู่ห้องเรียน

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 11 ต.ค. 2017 10:25:16
173 ครั้ง

"ศิษย์เก่าเราภูมิใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ สู่ห้องเรียน"

...คณะวิทยาการสื่อสารขอแสดงความยินดีกับ
คุณสุภาพ ศุภโสภณ ศิษย์เก่าคณะวิทยาการสื่อสาร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
ปัจจุบัน เป็นครูสอนโรงเรียนวัดหัวกรูด จังหวัดชุมพร

ผู้ติด 1 ใน 10 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2017 กิจกรรม "Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2017" ปีที่ 13 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมให้ครูทั่วประเทศ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้นวัตกรรมในชั้นเรียน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัลสนับสนุนและมีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมครูและผู้บริหารทางการศึกษาทั่วโลก “Microsoft Partners in Learning Global Forum”

...นวัตกรรมด้านการสอนที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์กิจกรรม "พี่สอนน้อง" โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office ออกแบบชิ้นงานหรือสื่อเพื่อนำไปแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

...ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/PILThailand/

...โดย งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสื่อสาร
#สามารถส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
Inbox เพจ : คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี
link : https://web.facebook.com/commsci.pn.psu?fref=ts
หรือ ทาง facebook :Commsci-psu คณะวิทยาการสื่อสาร
link : https://web.facebook.com/commsci.psu?fref=ts
#และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะวิทยาการสื่อสาร
ผ่านสองช่องทางหลัก คือ Page Facebook : คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี
และ เว็บไซต์คณะวิทยาการสื่อสาร www.comm-sci.pn.psu.ac.th.

โพสต์เมื่อ: 11 ต.ค. 2017 10:25:16
ปรับปรุงเมื่อ: 11 ต.ค. 2017 10:25:16
ปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ