นศ. สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ ม.อ.ปัตตานี คว้ารางวัลชมเชยจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขัน

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 04 ต.ค. 2017 15:35:20
152 ครั้ง

นศ. สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คว้ารางวัลชมเชยจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขัน

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา นศ.คณะวิทยาการสื่อสาร ได้ขึ้นไปรับฟังผลการประกวดและรับรางวัลชมเชย ในการประกวดคลิปวิดีโอ ในโครงการ "ยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมและประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศานา วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งนศ. ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในชื่อเรื่อง "sense" ทีม "MDIC60" โดยมีจำนวน 6 คน คือ 
1.นายอิฟฟาน ยูโซะ
2.นายราฟฟี่ มะลุดีน
3.นายอิบูอัฟฟาน ลาเตะ
4.นายนูรุดดีน เคดา
5.มูซอฟฟัร แลซนี
6.มูฮัำหมัดฟาอิส หะมะ
ติดตามชมผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/embed/amLHPKit930

ทางคณะวิทยาการสื่อสาร โดย ดร.มูอัสซัล บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร และดร.กำธร เกิดทิพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นและพยายามพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพต่อไปในอนาคต

โพสต์เมื่อ: 04 ต.ค. 2017 15:35:20
ปรับปรุงเมื่อ: 04 ต.ค. 2017 15:35:20
ปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ