ประชาสัมพันธ์ โครงการ UBD Students Exchange for Academic year for the semester 2

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 21 ก.ย. 2017 16:37:46
131 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุกคน

Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประชาสัมพันธ์ โครงการ UBD Students Exchange for Academic year for the semester 2 ในระหว่างวันที่ 8 ม.ค ถึง 13 พ.ค 2561

โดยกำหนดคุณสมบัติ นศ.ดังต่อไปนี้
- เป็น นศ. ม.อ. ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
- มีเกรดเฉลี่ยสมไม่น้อยก่วา 2.5
- มีคะแนะ IELTS 6.00 หรึอ TOEFL 550

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครที่พี่แอ๋ม สุชาวดี ประสพเนตร 
งานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 กันยายน 60

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจาก UBD จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยตนเอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/8UFpdc

โพสต์เมื่อ: 21 ก.ย. 2017 16:37:46
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ก.ย. 2017 16:37:46
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร