ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "เมื่อสื่อและการสื่อสารขับเคลื่อนสังคม : พลวัตและการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสันติสุข"

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 12 ก.ย. 2017 09:43:38
136 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ขอเชิญนักวิชาการทางด้านการสื่อสาร ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และผู้สนใจทุกท่านร่วมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีคณะวิทยาการสื่อสาร
ในหัวข้อ "เมื่อสื่อและการสื่อสารขับเคลื่อนสังคม : พลวัตและการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสันติสุข"
ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 นี้ ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี

โพสต์เมื่อ: 12 ก.ย. 2017 09:43:38
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ก.ย. 2017 10:12:54
ปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ