กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 22 ส.ค. 2017 11:35:23
459 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสารขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่คณะฯ (ห้อง 900)
โดยมีกำหนดการตามเอกสารแนบ
************************************************************
กำหนดการ
************************************************************

โพสต์เมื่อ: 22 ส.ค. 2017 11:35:23
ปรับปรุงเมื่อ: 24 ส.ค. 2017 10:42:46
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ