กำหนดการสอบPlacement Test(Pre) โปรแกรม Tell Me More คณะวิทยาการสื่อสาร2560

โดย ศราวุธ จาวิสูตร 21 ส.ค. 2017 15:08:48
154 ครั้ง

ตรวจสอบรายชื่อการสอบ

นักศึกษารหัสs60xxxxxxxx

1.รายชื่อผู้เข้าสอบ Placement Testกลุ่ม01(s60)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B_4_WYxfyzBaYWNNemstdFlhTk0

2.รายชื่อผู้เข้าสอบ Placement Testกลุ่ม02(s60)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B_4_WYxfyzBadndHcWRUNFJNWGM

3.รายชื่อผู้เข้าสอบ Placement Testกลุ่ม03(s60)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B_4_WYxfyzBaUmh1alBKYlNBalk

นักศึกษารหัสs59xxxxxxxx

1.รายชื่อผู้เข้าสอบ Placement Testกลุ่ม01(s59)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B_4_WYxfyzBaaGFVUWlTYWxWNzQ

2.รายชื่อผู้เข้าสอบ Placement Testกลุ่ม02(s59)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B_4_WYxfyzBaSmZhMk8wNHNCWkE

3.รายชื่อผู้เข้าสอบ Placement Testกลุ่ม03(s59)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B_4_WYxfyzBaR1NLVVEwMXRCYkU

 

 

โพสต์เมื่อ: 21 ส.ค. 2017 15:08:48
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ส.ค. 2017 15:35:45
ปรับปรุงโดย: สุรกิจ ชูเดช